ÂŞIK ŞİİRİNDE KADIN


Büyütmek için resme tıklayın...
ISBN :
978-625-7254-98-4
Yayınevi :
Berikan Yayınevi
Basım Yeri / Yılı :
ANKARA / 2021
Sayfa Sayısı :
704
Ebat :
14 cm X 24 cm
Fiyatı :
Sorunuz..

“Âşık ŞiirindeKadın” adını taşıyan bu kitapta, Feminist Kuram ve Toplumsal Cinsiyet Teorisibağlamında âşık şiiri analiz edilerek Türk toplumunda kadının konumu, rolü vekadın algısı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışma iki ana bölümdenoluşmaktadır: “Feminizm” adlı birinci bölümde feminizmin ne olduğu, nasılortaya çıktığı ve feminizm türleri ile ilgili bilgiler verilmiştir. Türkiye'defeminizmin ortaya çıkışı ve gelişimi anlatılmıştır. Ayrıca, kısaca dünyada veTürkiye'de tarihsel süreçte kadın, çeşitli kültürlerde ve üç semavi dindekadının tarihî serüvenine yer verilmiştir. Çalışmanın yöntemini oluşturanFeminist Kuram ve Edebiyat Eleştirisi ile ilgili kuramın ne olduğu, neyiamaçladığı ve ne yaptığı anlatılmıştır. “Feminist Kuram Bağlamında KadınCinsiyetinin Âşık Şiirine Yansıması” adını taşıyan ve çalışmanın ana bölümünü oluşturanikinci bölümde şiirlerden elde edilen veriler ışığında feminist kuramın anakonuları ve kavramları etrafında oluşturulmuş on alt başlıkta şiir metinleriirdelenmiştir. Bu başlıklar: Ataerkillik, Namus, Evlilik, Annelik, Sözlü veFiziksel Şiddet, Cinsellik, Mekân, Aşk, Cumhuriyet Dönemi ve Toplumsal DeğişimSüresinde Kadın ve Çalışma Hayatında Kadın şeklindedir.

© 2022   Berikan Yayınevi   -  Tüm hakları saklıdır.   |   GMK Bulvarı No:80/1 Maltepe Ankara TÜRKİYE  -  Tel: +903122326218  -  Faks: +903122321499  -  berikan@berikanyayinevi.com.tr
Berikan Yayınevi sitesinde kullanılan kitap, dergi, bülten, dijital eser, fotoğraf, haber gibi içeriği, sitenin görünüm ve teknik değerlerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.
Verisayar Bilişim Teknolojileri