Türk Siyasi Hayatında MİLLİYETÇİ CEPHE HÜKÛMETLERİ


Büyütmek için resme tıklayın...
ISBN :
978-605-9912-57-0
Yayınevi :
Berikan Yayınevi
Basım Yeri / Yılı :
ANKARA / 2021
Sayfa Sayısı :
568
Ebat :
14 cm X 21 cm
Fiyatı :
Sorunuz..
Türkiye'de istikrarsızlık sürecini başlatan ya da etkileyen en önemli unsurlardan birisi cepheleşme olgusudur. Aynı zamanda gerek geçmişte gerekse günümüzde, toplumda ve siyasette cepheleşmeye yön veren en önemli unsurlardan birisi de siyasi partilerdir. İttihat ve Terakki Cemiyeti ile Hürriyet ve İtilaf Fırkası arasındaki mücadeleyle şiddetlenen cepheleşme, Türk siyasi hayatı için önemli bir yer teşkil etmektedir.
Dünya 1970'li yıllarda çift kutuplu bir yapıda önemli sarsıntılar geçirirken, Türkiye de bu gelişmelerden yoğun bir şekilde etkilenmiştir. Böylece Soğuk Savaş'ın yoğun etkisi altında Türkiye'nin iç politik yaşamında öncelikle siyasi partiler arasında ortaya çıkan cepheleşme; siyasal ve toplumsal huzursuzlukların yanında terör ve anarşinin gelişmesine de zemin hazırlamıştır.
1970'li yıllarda Türkiye, AP ve CHP gibi iki büyük parti başta olmak üzere bütün liderlerin uzlaşmacı siyaset yerine kutuplaştırıcı ve çatışmacı bir siyaset gütmeleri sonucu toplum sağ-sol şeklinde bir cepheleşme sarmalına girmiştir. Siyasal ve toplumsal olarak ortaya çıkan bu gelişmeler ülkenin 1976'da adeta iç savaş koşullarını yaşamasına, 1978'den sonra da toplumun iç savaş ortamına doğru yönelmesine neden olmuştur. Yaşanan cepheleşmenin etkisiyle hükümetler ülkenin ekonomik, toplumsal ve siyasi alanlarda ki sorunlarını çözmekten uzak kalmışlardır.
1970'li yılların standart sağ söyleminde komünizm karşıtlığının, sol söyleminde ise faşizm tehlikesinin öne çıkarılması ve olayların fikir tartışması yerine bir nevi siyasî kan davasına dönüştürülmesi suretiyle cepheleşme en üst düzeye ulaşmıştır. Bu şekilde siyasetin gerektirdiği asgari müştereklerde uzlaşma fikrinden uzaklaşılmış ve ülke siyasal ve toplumsal olarak şiddetli çatışmaların etkili olduğu reaksiyoner bir dönemi yaşamıştır.
1975-1980 döneminde ülkenin içinde bulunduğu her türlü olumsuz gelişmelerin MC hükümetlerine atfedilmesi gibi genel bir eğilim söz konusudur. Aslında gerek I. Milliyetçi Cephe ve gerekse II. Milliyetçi Cephe dönemlerinde; iktidarı oluşturan Milliyetçi Partiler Topluluğu ve onları destekleyen basın ve sivil toplum kuruluşları kadar; sol cepheyi oluşturan CHP ve sol basın ile bunlara yakın sivil toplum kuruluşlarının da “cephe mantığına” göre hareket etmeleri mevcut cepheleşmenin daha da artmasına neden olmuştur. Bu dönemde çoğunlukla Milliyetçi Cephe'nin iktidarda olması siyasal anlamda sorumluluklarını daha fazla ön plana çıkarmıştır.
II. Meşrutiyet döneminden itibaren sertleşmeye başlayan cepheleşme; Demokrat Parti döneminde Vatan Cephesi, 1970'li yıllarda Milliyetçi Cephe oluşumları ile resmiyet kazanmıştır. Benzer şekilde günümüzde de Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı şeklinde devam eden cepheleşme toplumda ve siyasi hayatta etkisini sürdürmektedir.


© 2021   Berikan Yayınevi   -  Tüm hakları saklıdır.   |   GMK Bulvarı No:80/1 Maltepe Ankara TÜRKİYE  -  Tel: +903122326218  -  Faks: +903122321499  -  berikan@berikanyayinevi.com.tr
Berikan Yayınevi sitesinde kullanılan kitap, dergi, bülten, dijital eser, fotoğraf, haber gibi içeriği, sitenin görünüm ve teknik değerlerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.
Verisayar Bilişim Teknolojileri