Berikan Yayınevi Vizyon ve Misyonu

VİZYONUMUZ:

Okuma alışkanlığının gelişmiş ülkelere oranla çok düşük olduğu Türkiye’de kitap sevgisini ve kitaba ilgiyi arttırmak.


Bilgi dolaşımını yaygınlaştırmak.

Dünyanın sayılı zengin dillerinden biri olan ve güçlü yabancı lisanlarla rekabet edebilecek seviyedeki Türkçe’nin korunup güçlendirilmesine katkıda bulunmak.

Zengin kültür değerlerimizin korunmasına, modern kültürlerle sağlıklı ve doğal ilişkiler tesisine özen göstermek.

Türkiye’yi idrak ettiğimiz 21. yüzyılın lider ülkesi hâline getirecek donanımlı ve birikimli kuşaklar yetişmesine katkı sağlamak.

Berikan Yayınevi’ni kendi sektöründe tercih edilen ve başvurulan seçkin bir marka hâline getirmek.

MİSYONUMUZ:

Fikir ve bilginin dolaşımını yaygınlaştırmak.

Türk toplumunun ve özellikle genç kuşakların ihtiyaç duyduğu modern bilgi ve dokümanın geniş kitlelere ulaşmasına katkıda bulunmak.
 
Çağdaş kitle iletişim metotlarının toplum hayatına sunduğu sınırsız imkânlardan yararlanarak Türk kültürünün binlerce yıllık birikimini kitlelere sunmak.

Bilim ve teknolojide alınan baş döndürücü mesafelerin yayın sektörüne sunduğu imkânlardan azami ölçüde yararlanmak.

© 2024   Berikan Yayınevi   -  Tüm hakları saklıdır.   |   GMK Bulvarı No:80/1 Maltepe Ankara TÜRKİYE  -  Tel: +903122326218  -  Faks: +903122321499  -  berikan@berikanyayinevi.com.tr
Berikan Yayınevi sitesinde kullanılan kitap, dergi, bülten, dijital eser, fotoğraf, haber gibi içeriği, sitenin görünüm ve teknik değerlerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.
Verisayar Bilişim Teknolojileri